Tempotoets

Advertentie:

Leer ook de andere tafels:

Tafels oefenen op tijd

Hier kan je de tafels op tijd oefenen. Selecteer de tafels die je wilt gaan oefenen. Je kan de tafels apart, een paar tegelijk of allemaal tegelijk oefenen op tijd. Voor elke vraag krijg je 10 seconden. Het is de bedoeling de tafels zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Bij de tempotoets krijg je voor elk goed antwoord 10 punten en voor elke seconde die over is krijg je ook een punt. Het belangrijkste is dat je de vraag binnen de tijd goed hebt beantwoord, want daar krijg je de meeste punten voor. Daarnaast is het zo hoe sneller je antwoord hoe meer punten je krijgt. Als je alle tafels kiest bij deze tafeltoets krijg je maar liefst 55 vragen. Veel succes met oefenen!

De tafels zijn een belangrijke rekenvaardigheid

De laatste tijd is er veel aandacht voor het verbeteren van de basisvaardigheden van het rekenen. Deze rekenvaardigheden zijn belangrijk voor de verdere schoolvoortgang van de leerlingen. Zo is er in het tweede en derde leerjaar veel aandacht voor de tafels, maar komen deze vaardigheden weer terug in later in het rekenonderwijs. Zo is het automatiseren één van de kerndoelen van het basisonderwijs, hiermee wordt het routinematig uitvoeren van het rekenhandelingen bedoeld, belangrijk voor maken van ingewikkeldere sommen later op school. Met deze temporekentoets kan het automatiseren van de tafels worden geoefend.

pin it